سامانه درخواست مجوز فروش بلیت الکترونیکی
             
بازگشت
ثبت نام متقاضی حقیقی جهت دفتر فروش بلیت الکترونیکی

      
       
       
محل مورد درخواست      
       
نام دفتر/شرکت:
*استان: *شهر:
   
  * منطقه شهرداری:  

* نام: * نام خانوادگی:
* کد ملی: * جنسیت:
* شماره شناسنامه: * پست الکترونیکی:
* آدرس پستی:
* کد پستی: * شماره موبایل:
* نام سایت: * شماره تلفن شرکت:
* آدرس سایت:    
* متولد سال:
سال ماه روز
   
* آخرین مدرک تحصیلی:    
       
* اسکن مجوز بند الف
پیوست فایل :
* اسکن تاییدیه صاحب امتیاز
پیوست فایل :
     
    اعداد نمایش داده شده در تصویر زیر را در کادر مربوطه وارد نمائید:
 
       
     
ثبت