سامانه درخواست مجوز فروش بلیت الکترونیکی
             
       
بازگشت
ثبت نام متقاضی حقوقی جهت دفتر فروش بلیت الکترونیکی

تعداد متقاضی حقوقی ثبت شده و رسیدگی نشده قبل از متقاضی جدید     
نام دفتر/شرکت:
شماره ثبت شرکت:
       
   
* موضوع فعالیت شرکت:    
       
* محل ثبت شرکت:
       
       
محل مورد درخواست    
       
*استان: *شهر:
    قابل توجه متقاضیان تهرانی : شهر تهران را بر اساس حرف اول نام شرکت انتخاب نمائید
  * منطقه شهرداری:  

مشخصات مدیر عامل    
       
       
* نام: * نام خانوادگی:
   
کد ملی: * جنسیت:    
     
* شماره شناسنامه: * پست الکترونیکی:
   
* آدرس پستی:
   
* کد پستی: * شماره موبایل:
   
* نام سایت: * شماره تلفن شرکت:
       
* آدرس سایت:    
* متولد سال:
سال ماه روز
       
* آخرین مدرک تحصیلی:    
     
* اسکن مجوز بند الف
پیوست فایل :
* اسکن تاییدیه مدیر عامل
پیوست فایل :
* اسکن آخرین آگهی روزنامه رسمی
پیوست فایل :
       
    اعداد نمایش داده شده در تصویر زیر را در کادر مربوطه وارد نمائید:
 
   
 
ثبت