سامانه درخواست مجوز فروش بلیت الکترونیکی
             
   
اعداد نمایش داده شده در تصویر زیر را در کادر مربوطه وارد نمائید
 
* کد ملی :
 
* شماره پیگیری :
 
   
نمایش وضعیت
   

فراموشی شماره پیگیری :
  ارسال شماره پیگیری به پست الکترونیکی متقاضی
 
خروج از سیستم