سامانه درخواست مجوز فروش بلیت الکترونیکی
             

به اطلاع کلیه دفاتری که موفق به اخذ دریافت موافقت اصولی الکترونیکی گردیده اند میرساند:  موافقت صادره به منزله دریافت مجوز نمی باشد لذا مقتضی است در اسرع وقت  نسبت به ارائه مدارک لازم برابر متن موافقت اصولی اقدام نمایند ، در غیر اینصورت موافقت صادره کن لم یکن تلقی می گردد .لازم به ذکر است که  این سازمان با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدام به  مسدود نمودن سایتهای غیر مجاز می نماید.. 

شرایط لازم و نحوه ثبت نام
ثبت نام متقاضیان
پیگیری از طریق شماره پیگیری
ورود